0216 574 68 69 

Kariyer Gelişimi

Kariyer gelişimi insanın yaşamı boyunca açığa çıkan bir süreçtir.  Bireyin seçmiş olduğu meslekleri, iş çeşitlerini, ve aynı zamanda boş zamanlarında yapmaktan hoşlandığı faliyetleri kapsamaktadır. Bu süreç kapsamında bireyin almış olduğu kişisel kararlar aile ortamı, aile ve okul eğitimi, dini yönelim ve diğer sosyal faktörler tarafından etkilenmektedir. 
80'li yılların başından bu yana kariyer (career) kelimesi meslek (vocation veya occupation) kelimesi yerine kullanılmaya başlanmıştır, çünkü kariyer kelimesinin daha geniş bir kavram gösterdiğine inanılmaktadır. 
Zaman içinde kariyer kelimesi birçok değişikliğe uğramıştır. 70‘li yıllarda, tamamen bireyin profesyonel hayatının yansıtılması ile ilgili kullanılmaktadır. Daha sonraki aşamalarda bu terime ek anlamlar da kazandırılmıştır ve bunlar bireyin özel, toplum ve ekonomik hayatıyla ilgili anlamlardır. 
Ekonomik açıdan bakıldığında kariyer bireyin çalışmış olduğu farklı pozisyonları ve eğitim ve gelişim aşamasında elde ettiği sonuçların sıralamasıdır.   
Kariyer gelişimi süreci açısından bakıldığında, kariyer kelimesi “psikolojik, sosyolojik, ekonomik, fiziksel faktörler ve şans faktörünün etkileşimleri sonucunda bireyin yaşamı boyunca meşkul olduğu görevler, meslekler veya kariyerlerin sıralamasını şekillendirmektedir” olarak tanımlanmaktadır.  
Kariyer gelişimi insan hayatının temel unsurudur. Bu süreç bireyin tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır ve bir bütün olarak insanı etkilemektedir. Kariyer gelişimi kişinin kendi benliğini yani “ben”, onun aile hayatını, ve aynı zamanda içinde yaşadığı çevre ve kültürel çevrenin yönlerini içeren kavramdır.  
Kariyer gelişimi aynı zamanda sürekli öğrenme süreci, kendini keşfetme ile ilgili esnek adımlar atmak, iş fırsatlarının araştırılması, karar verme ve hedef belirleme olarak da tanımlanmaktadır. 

Tetaş'da kariyer yönetimi çerçevesinde, personelin yaptığı işte kendini geliştirmesinin yanı sıra aldığı eğitim ve kazandığı deneyimler ile başarılı projelere imza atması hedeflenir. Personel, eğitim programları ile desteklenir.

     

   Neredeyiz?

     Karslı Ahmet Cad. Başak Sok 7 / A
     34752 İçerenköy - Ataşehir
     İstanbul

     Bize Ulaşın

     Telefon: +90 (216) 574 68 69
  E-posta: sirket@tetasbilisim.com.tr