0216 574 68 69  TETAŞ

Teknolojik Katlı Topraksız Tarım

   

 
  TEKATA Nedir? 
    (Teknolojik Katlı Tarım)
 • Geleneksel tarıma göre aynı alanda 10 katı fazla üretim ve verim sağlar
 • Yılın 365 günü aynı kalitede üretim avantajı
 • Toprağı kimyasal ilaçlarla zehirlemeyen ve doğaya saygı gösteren sistemdir
 • Kontrol edilebilen iklim parametreleri olanağı sağlar
 • Üretim sahasının iklimlendirme kontrolünü yapıp, üretilen bitkinin ihtiyacı olan şartları en üst teknoloji ile şekillendiren sistemdir
 • Suyun toprakta kaybolmasını engellenip, bitkiye ihtiyacı olan kadar su sağlayan sistemdir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Daha fazla teknik detay için linke tıklayın
-
   Teknolojik_katli_tarim_pdf
-
Çözümlerimiz
-Tasarım
 • İsteğinize özel olarak tesisinizi tasarlıyoruz
 • Arazinin konumuna göre en verimli tasarım şekli
 • Maksimum verim tasarım
-Kurulum
 • Topraksız tarım yatırımınıza özel detaylı fizibilite raporu hazırlanması
 • Arazinize özel çözümler (ısıtma, ışık, katlı tarım)
 • Tecrübeli ekip tarafından kurulum & devreye alma
 • Anahtar teslim tesis
-Üretim Desti
 • Üretim alanınıza özel bitki besin formülasyon desteği
 • Ziraat mühendislerimiz tarafımızdan üretim planlaması desteği
 • Üretim aşmasında bilgi desteği                 
 
    

 

 

                                           

İşletme ve Bakım

Enerji proje geliştirme, montaj, imalat ve mühendislik hizmetleri yanında işletme ve bakım da bir projenin vaaz geçilmez ana unsurudur .
TETAŞ Enerji’ nin bağlı bulunduğu grup içindeki mühendislik firması ile yurtiçinde ve yurtdışında bu hizmetleri verebilecek yeterli bilgi birikimine sahip mühendislik, montaj ve imalat kadrosu ile birlikte teknolojinin gerektirdiği gerekli makine-ekipman parkına da sahiptir.
 

HES,RES,GES, santrallerinin işletmesini yönetmede değerli bir deneyime sahiptir. Ayrıntılara dikkat edilmesi ve üstlenilen işin tamamının dikkatli bir şekilde izlenmesi, türbinler ve sahanın diğer ekipmanları için en iyi bakım rejiminin belirlenebilmesini sağlar. HES,RES,GES, uluslararası standartlar belirleyen yük faktörleri işletme ve yönettiği sahaların finansal getirilerini maksimize etmede gıpta edilen bir şöhret geliştirmiştir. 

Kendimiz veya iş partnerlerimiz için geliştirdiğimiz ve inşa ettiğimiz projelerin performansını ve karlılığını sürdürmede iyi bir faaliyet ve varlık yönetimi çok önemlidir. HES,RES,GES, santrallerinin enerji üretimi esnasında bakım işlerinde  önemli bir şirket içi uzmanlığa sahiptir.

Yenilenebilir Enerji santrallerinin performansının izlenmesi ve takibi için, kullanılabilirliğe ve dolayısıyla da üretim çıktısından elde edilen gelirin, mümkün olan en yüksek düzeyde tutulmasına yoğunlaşırken, işgücü, yedek parça ve sarf malzemesi maliyetlerini en aza indirgeyen, denenmiş ve test edilmiş sistemler kullanılır. Arızalar arası ortalama süre, ortalama onarım süresi vb gibi KPG’ler, rutin olarak izlenerek varlıkların performansının mümkün olan en yüksek standartlarda tutulması sağlanır. Sahanın güvenliği ve kalitesi kilit öncelik olduğundan, türbin arızalarına hızlı çözüm bulunmasını sağlamak için, bakımdan sorumlu yükleniciler, rutin servis ve arıza bulma çalışmaları sırasında denetlenir. Garanti ve sigorta konuları, kapsam dahilindeki herhangi bir kaybın hemen tazmin edilmesini sağlayacak şekilde yönetilir.    

Derinlemesine mühendislik desteği

Günlük saha yönetiminde uzmanlık ve deneyim sahibi olan HES,RES,GES, aynı zamanda, ister türbinlere ilişkin temel bileşen arızaları ve bunların yenilenmesi, ister elektrikli ve bilgisayarlı sistem arızaları ya da inşaat mühendisliği sorunlarıyla ilgili problem çözmede de derin mühendislik uzmanlığı sağlayabilir. Sıcaklık ve vibrasyon izleme ve güç faktörü ve hata nedeni analiziyle, güvenilirlik göstergeleri düzenli olarak izlenir.

Ölçüm  Cihazları

TETAŞ BİLİŞİM, tüm enerji santrali kurulum süreçlerinde, bu projelere yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcılar için, saha tespiti ve tespit edilen sahalarda ölçüm istasyonlarının kurulacağı noktaları ve bu istasyonların bakım-onarım sürecini üstlenmektedir.Ayrıca TETAŞ BİLİŞİM, ölçüm sistemlerinde periyodik olarak verilerin toplanması ve sağlıklı ölçüm yapması için gerekli olan donanımsal ve yazılımsal her türlü çalışmasıyla sizlere hizmet vermektedir.

Ölçüm sistemleri kabaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Meteorolojik ve Hidrolojik Ölçüm Cihaz ve Sistemleri
 • Elektronik ölçüm sistemleri
 • Data toplama sistemleri
 • Radyo Telemetri Sistemleri
 • Güvenlik sistemleri
 • Meteorolojik Radar sistemleri
 • Uzaktan algılama sistemleri
 • Nükleer Ölçüm Sistemleri
 • Meteoroloji Otomatik Meteoroloji İstasyonu İmalatı
 • Hidrolojik ölçüm cihazları imalatları
 • Hidrolik ve Rüzgar Enerji Santral yatırımları
 • Rüzgar Ölçüm Sistemleri
 • Temsilcilik, Dağıtım, İthalat, Satış ve Satış Sonrası Servis

 

 

İnşaat Yeterlilikleri

HES, RES, GES, JEO, programa, bütçeye ve müşteri şartnamelerine göre teslimata ilişkin geçmiş performansları çeşitli projelerle kanıtlanmış olan proje yöneticileri, şantiye müdürleri ve diğer inşaat profesyonellerinden oluşan ve anahtar teslim Yenilenebilir enerji santrali inşa edebilecek nitelikte bir uzman ekibine sahiptir.

TİCARİ YETERLİLİKLER

Yenilenebilir enerji projesi geliştirme, birçok girdi gerektirir ki girdiler yeni üretim tesisi inşaatı için gereken ticari paketin en önemli unsurlardır. HES, RES, GES, JEO , şirket içi yeterliliklerine ek olarak belirli bir proje için en iyi finansal düzenlemeleri bir arada toplayabilmemiz için proje ve finans bilgisi çok önemlidir.

Projelerin tasarımı, finansmanı, ruhsatlandırması ve çevresel değerlendirmesinde teknik, hukuki ve finansal ekiplerimizle işbirliği içinde çalışan geliştirme ekiplerimiz, potansiyel yerleri bulur, yerel çözüm ortaklarıyla irtibata geçer, arazi haklarını elde eder ve enerji satın alım sözleşmeleri imzalar, yerel halk ve uzmanlara danışır ve rıza aldıktan sonra projeleri üstlenir.  

ŞEBEKE BAĞLANTILARI VE ŞEBEKE KODUNA UYGUNLUK

HES, RES, GES, JEO , şebeke bağlantılarına ve şebeke kodunun yorumlanmasına ilişkin derinlemesine bir anlayış geliştirmiştir. Projeler için şebeke kapasitesi sağlama, geliştirme aşamasının yüksek deneyim sahibi şebeke mühendisleri ekibi tarafından yönetilen önemli bir parçasıdır. Şebekenin güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için, şebekeye bağlı tüm üreteçlerin, katı şebeke kodlarına uyması gerekir. 

ENERJI İLETIM VE DAĞITIM HATTI HIZMETLERI

 • Güzergah Seçimi
 • Topoğrafik Çalışma
 • Etüd Çalışması
 • Projelendirme
 • Anahtar Teslimi Bazında İmalat Ve Montaj

TRAFO VE DAĞITIM MERKEZLERI HIZMETLERI

 • 380/154 kV ve 154/36 kV Trafo Merkezlerı
 • 36 kV Dağıtım Merkezlerı
 • Detay Fiziki Ve Elektriki, Yerleşim, Topraklama Projelerinin
 • Hazırlanması
 • Yük akışı-kısa devre hesaplamaları
 • Çelik Konstrüksiyon Tasarımları
 • Kumanda Ve Koruma Sistemleri Seçimi
 • Malzeme Listelerinin Oluşturulması
 • Malzeme Seçimi, Tesis Ve Montaj

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRME(ÇED)

 • Saha Ziyareti
 • Çed Raporu Hazırlanması
 • Proje Ve Halkın Katılıml Toplantıları
 • Çevre Denetim Çalışmaları
 • Danışmanlık Ve Malzeme Temini
 • Çevre Yönetimi
 • Hava,Su Ve Toprak Kirliliği
 • Gürültü Ölçümü Haritalanması Ve Değerlendirilmesi
 • T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı Takip Ve Onayı

Yenilenebilir enerji üretim tesislerin de , sürdürülebilir enerji tedariki stratejisi olarak gelişmesi, duyarlı çevresel tasarım ve planlama ile sağlanmalıdır. Çevre üzerinde etkisi olmayan hiçbir enerji teknolojisi yoktur, ancak RES, mümkün olduğunca, genel olarak çevre üzerindeki etkisinin yanı sıra, yerel sakinler ve doğal ortam üzerindeki etkisi de minimal olan projeler geliştirmeye çalışmaktadır.  

Önemli vahşi yaşam ve peyzaj bölgeleri üzerindeki olası etkileri önlemek için, proje lokasyonlarımızı dikkatlice seçer ve ekolojik, arkeolojik, hidrolojik ve sosyo-ekonomik değerlendirmeleri de kapsayan Çevresel Değerlendirmeler yürütürüz. Çevresel Beyanlar, plan tasarım sürecimizin ayrılmaz birer parçası olup geliştirme faaliyetlerimizi çevreleyen çevresel bilincimizin projelerimizi şekillendirmesini sağlar.

Çevresel Değerlendirmeler, yasal mercilere ve yerel temsilcilere danışılarak yürütülür ve bilgi yaymak ve yapıcı bir diyalogu teşvik etmek için halk müzakereleri ve sergiler gerçekleştiririz.

HARITA, KAMULAŞTIRMA VE YOL HIZMETLERI

 • İmar Planları Ve Uygulamaları
 • 4628 Ve 2942 Sayılı Kanunlar Uyarınca Kamulaştırma
  Çalışmaları
 • Mevzuat Ve İdari Takip Desteği
 • Fizibilite (Yapılabilirlik-Planlama)
 • Arazi Teknik Gezisi Ve Çalışmaları, Harita Çalışmaları,
 • Hidrolojik Çalışmalar, Jeolojik Çalışmalar
 • Tasarım Çalışmaları
 • Yol Projeleri ve Uygulamaları

VERI TOPLAMA VE İLETIŞIM

Veri Toplama, kablosuz operatör terminalleri aracılığıyla üretim hattı ve operasyon verilerini gerçek zamanlı olarak toplamak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemidir. Sistem, yüzde 8-13 arasında üretkenlik kazancı sağlayarak 12 ila 15 ay içerisinde yatırımın geri dönüşünü sağlar.

 
Gerçek zamanlı veri erişimiyle, yöneticiler etkin geri beslemeyle bir işin önceliğini belirlemek ya da personel görev dağılımı gibi konularda doğru kararlar verirler. Üretkenlik analizi, kullanıcıların performans ölçümü yapmalarına ve işçilik maliyetlerini çalışan, operasyon, müşteri parça numarası, iş emri, departman, ya da iş merkezi bazında analiz etmelerine olanak sağlar.

 

 

Türbin Tedariki

HES,RES,GES,JEO  türbin tedarikçilerinden bağımsızdır ve ana tedarikçilerin birçoğu ile güçlü ilişkiler içindedir. Gelecekte projelerimizin kanıtı olarak gösterebilmek için, en son teknolojinin projelerimize taşınabilmesini sağlamak amacıyla, teknolojik gelişmeleri izlemekteyiz. Türbin üretim kapasitesi, proje geliştirme üzerindeki en büyük kısıtlama unsuru haline gelmiştir ve biz, projelerle ilgili türbin ihtiyaçlarımızı zamanında karşılamak ve inşaat aşamasında gecikmeleri önlemek için, bu noktada en önemli tedarikçilerle yakın irtibat halinde çalışıyoruz.

Türbin mühendisleri, teknik şartnamelerin hazırlanması ve tasarım ara yüzlerinin yönetilmesinde, HES,RES,GES,JEO  tirbün tedarikçisi arasında ortak bir irtibat noktası görevi görür.

HES,RES,GES,JEO  , deki türbin teknolojisi değerlendirmesi ve seçiminin kullanım ömrü boyunca karşı karşıya kalınabilecek riskleri yönetmenin kilit unsuru olduğunu bilmektedir. Firmamız, belirli bir saha için doğru türbin teknolojisini seçmemize olanak tanıyan detaylı koşulları belirlemede uzmanlık sahibidir.  

Türbin teknolojisi mühendisleri, arızanın kök nedenini belirlemek, teminat taleplerini ele almak ve önerilen herhangi bir tadilatın proje için uzun vadeli bir çözüm olmasını sağlamak için ekipman tedarikçisiyle birlikte çalışarak önemli arızaları araştıracak donanıma sahiptir.

C:\Users\TEKOKO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

C:\Users\TEKOKO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

C:\Users\TEKOKO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg

Enerji Proje Geliştirme

En rekabetçi fiyatlarla elektrik üretebilen yenilene bilir enerji üretim tesisi geliştirme, önemli ölçüde, seçilen yerdeki uzun süreli  rüzgar, su , güneş  rejiminin öngörülen ömrü boyunca gerçekleşecek elektrik üretiminin doğru tahmin edilmesini bağlıdır. HES,RES,GES son 20 yıldır uzun süreli rüzgar hızı ve enerji verimi tahmini ve türbin düzeni optimizasyonuna ilişkin teknikler geliştirmiş ve bunları 60’ı aşkın projeye uygulamıştır.   

Enerji verimi tahmininde, yenilenebilir enerji kaynağının etkileri, orman, arazi gibi engellerin etkileri, türbinler arasındaki etkileşimden kaynaklanan anafor etkilerini ve söz konusu türbinlerin enerji eğrilerini hesaplamak için, mekanın iklim koşulları, bölge arazisi ve engebe değişiklikleri dikkate alınır. Enerji veriminde olması muhtemel diğer kayıplar ve belirsizlikler de hesaba katılır.  

Daha sonra, şirket içinde geliştirilen yazılımın kullanılması, tüm çevresel kısıtlamaların dikkate alınması ve her türlü inşaat sınırlamasının hesaba katılması suretiyle, türbin planında, enerji verimi optimizasyonu yapılır. HES,RES,GES,JEO  , plan tasarım sürecinde, yerel ortamın kalitesini korumak için, yakın yerleşim yerlerindeki akustik emisyon seviyeleri ve olası televizyon parazitini ve görsel etkiyi yerel olarak değerlendirirken, uzman bilgi birikimini kullanır. 

 

 

 

     

   Neredeyiz?

     Karslı Ahmet Cad. Başak Sok 7 / A
     34752 İçerenköy - Ataşehir
     İstanbul

     Bize Ulaşın

     Telefon: +90 (216) 574 68 69
  E-posta: sirket@tetasbilisim.com.tr